MODELE

 

Centrala zdalnie wyświetlająca i rejestrująca pomiary CRP1

CentralkaPARAMETRY:
Wyświetlacz dotykowy TFT 320x240 kolor.
Wyświetlanie wartości densytometrycznych i kolorymetrycznych.
Bezprzewodowe (radiowe) przesyłanie danych.
Zasięg do 500m wewnątrz budynku (do 5km w ter.otwartym).
Pamięć 1000 pomiarów (można rozszerzyć do 2500).
Opcja przesyłania zgromadzonych danych do PC.
Wymiary 130x100x30mm.
Zasilanie sieciowe.

 

 

 

 

System kontroli i rejestracji pomiarów densytometrycznych CRP1. System współpracuje z densytometrami DRP7 i spektrodensytometrami SRP1 Hm. Densytometry te wyposażone są w bezprzewodową transmisje pomiarów. Każdy densytometr ma swój indywidualny numer. Np. w drukarni posiadającej kilka maszyn, przy każdej maszynie może być densytometr. Każdy pomiar wykonany przez drukarza, natychmiast pojawia się na wyświetlaczu rejestratora, wraz z numerem densytometru, datą, godziną. Dzięki temu odpowiedzialny za jakość druku pracownik (np. kierownik produkcji) może ze swojego biura kontrolować częstość wykonywania pomiarów, wartości pomiarów itp. Pomiary są archiwizowane w nieulotnej pamięci wraz z numerem densytometru, datą i godziną. Archiwizowanych jest 1000 pomiarów, dzięki czemu w razie problemów z jakością druku itp. można przejrzeć pomiary do 1000 wstecz (kilkunastu - kilkudziesięciu dni wstecz). Centralka pracuje tak, że po każdym pomiarze jest on natychmiast wyświetlany na ekranie - numer densytometru (1 - 9), godzina, rodzaj pomiaru (gęstość, rastry), wartości pomiaru dla wszystkich kolorów CMYK. Centralka wyposażona jest w ekran dotykowy - dotknięcie numeru densytometru pozwala na przeglądanie ostatnich pomiarów dla wszystkich pracujących densytometrów. Kliknięcie palcem w inny obszar, otwiera menu z którego można wybrać przegląd wszystkich zarchiwizowanych pomiarów lub wszystkich zarchiwizowanych pomiarów jednego wybranego densytometru, pomiary wg daty itp. Rejestrator zapisuje w pamięci nieulotnej, dzięki czemu po wyłączeniu urządzenia, pomiary są zachowane w archiwum. Densytometry DRP7 Hm, współpracujące z centralką, muszą posiadać moduł radiowej transmisji danych. W moduł ten wyposażone są nowe densytometry (opcja na życzenie), można także wyposażyć w nie starsze egzemplarze DRP7 Hm, koszt modułu z montażem- 300 zł.

Centralka systemu archiwizacji pomiarów jest urządzeniem niezależnym, o niewielkich wymiarach. Dzięki temu nie potrzebuje do swojego działania żadnego komputera ani oprogramowania. Bardzo mały pobór mocy (<3W) pozwala na stałą pracę, bez wyłączania, nie obciążając dodatkowymi kosztami zużycia energii elektrycznej. Może być umieszczona w dowolnym miejscu w odległości do ok. 500m od densytometrów, wewnątrz budynku. Centralka może przesyłać wszystkie zapisane dane do dowolnego innego komputera.

 

 

Spektrodensytometr SRP1 Hm

PARAMETRY:
Pomiar za pomocą mikrogłowicy spektrometrycznej.
Zakres użyteczny widma 390 - 710 nm.
Zakres pomiaru 0 - 2.5D, 0 - 100%.
Dokładność pomiaru 0.1% 0 - 2.2D, 0.5% 2.2 - 2.5D.
Filtry dens.: Status T, Status E, DIN 16536, DIN 16536NB, Status A, HiFi.
Przestrzenie barw: CIE L*a*b*, CIE L*u'v', CIE L*C*H°, CIE Yxy,
Hunter L*a*b*, CIE XYZ.
Różnica koloru metodą: CIE DE76, CIE DE94, CMC, CIE DE2000.
Metameryzm dla dwóch próbek koloru przy dwóch oświetleniach.
Odcień bieli - CIE Whiteness, Ganz Whiteness, Ganz-Grieser Tint.
Biblioteka podstawowych kolorów Pantone Solid Coated (906 kolorów).
Czas pomiaru - <0.2 sek. (lub pomiar ciągły).
Ekran graficzny TFT 320x240, automatycznie podświetlany.
Wymiary - 140x65x25mm.

 

Spektrodensytometr SRP1 Hm. Zbudowany w oparciu o mikrogłowicę spektrometryczną o zakresie pomiaru 340 - 780nm w 256 punktach (zakres użyteczny ze względu na źródło światła 390 - 710nm). Pełny pomiar widma umożliwia zarówno pomiary densytometryczne przy użyciu wszystkich użytecznych norm filtrów jak ANSI Status T, ANSI Status E, ANSI Status A, DIN 16536 oraz DIN 16536NB (20nm), jak i pomiary kolorymetryczne. Dodatkowe filtry HiFi dla pomiarów w technice Hexachrome (CMYK + Orange + Green). Możliwy pomiar gęstości optycznej absolutnej jak i względem papieru użytego do druku. W drugim przypadku zostaje uwzględniony kolor papieru i odjęty od pomiaru. Pomiary kolorymetryczne w oparciu o przestrzenie barw CIE L*a*b*, CIE L*u'v', CIE L*C*H°, CIE Yxy, Hunter L*a*b* oraz CIE XYZ. Możliwość ustawienia standardowego obserwatora (kąt obserwacji) wg CIE 2° oraz 10°, oraz standardowego oświetlenia A, B, C, E, D75, D65, D55, D50, F2, F7, F11, LED50, LED35, LED27 (lampy LED o temp. barw. odpowiednio 5000, 3500, 2700 'K). Obliczanie różnicy koloru metodą CIE76, CIE94, CIE 94Textile, CMC oraz CIE 2000.Pomiar metameryzmu dwóch próbek koloru przy dwóch wybranych oświetleniach. Pomiar bieli papieru, odcień szarosci metodą CIE Whiteness, Ganz Whiteness, Ganz-Grieser Tint. Urządzenie może zapamietać w pamięci stałej do 50 próbek koloru, a nastepnie podczas pomiaru wyświetlać dany nr, jeżeli mierzony kolor bedzie miał róznicę mniejszą niż DE6.0 wg wybranej metody liczenia różnicy (numer koloru jest wyświetlany na zielono, jeżeli DE<2.0, na żółto jeżeli DE<4.0 i na czerwono jeżeli DE<6.0). Można także wybrać próbkę z pamięci i wszystkie pomiary będą wskazywać różnicę do tej próbki, lub też zwykłe pomiary porównawcze - każdy pomiar wskazuje róznicę do poprzedniego. W polach dodatkowych przy pomiarach gęstości optycznej i rastrów można wyświetlać także konwersję koloru do RGB lub wartości L*a*b*. Spektrodensytometr zawiera bibliotekę Pantone Solid Coated (906 kolorów).

Spektrodensytometr po dowolnym pomiarze (koloru, gęstości, rastrów) może wyświetlić stopień odbicia światła (reflectance %) oraz pochłaniania (density D) w całym widmie - od 390 do 710 nm co 10 nm. Umożliwia także wyświetlanie spktrogramu mierzonej próbki.

Pomiar:
Pomiary densytometryczne jak w poprzednim modelu z możliwością wyboru filtrów wg ANSI Status T, Status E, Status A,
wg DIN 16536, 16536NB (Narrow band 20nm), HiFi (Hexachrome - dodatkowo Orange i Green).
Pomiar koloru w przestrzeniach CIE L*a*b*, L*u'v', L*C*H°, Yxy, XYZ, Hunter L*a*b*.
Oświetlenie (illuminant): A, B, C, E, D75, D65, D55, D50, F2, F7, F11, LED1, LED2.
Metameryzm dla dwóch próbek koloru przy dwóch wybranych oświetleniach.
Odcień bieli/szarości metodą CIE Whiteness, Ganz Whiteness, Ganz-Grieser Tint.

Kąt obserwacji (Observer angle): wg CIE 2° lub 10°.
Obliczanie różnicy koloru metodą: CIE DE76, DE94, DE94Textile, DE2000, CMC.
Pamięć 50 próbek koloru (z możliwością rozszerzenia do 150)
.
Biblioteka Pantone Solid Coated.

Zasilany jak poprzednie modele z akumulatorka 6F22, 250-280mAh, ładowarka w zestawie.
Menu w języku polskim i angielskim.
W zestawie spektrodensytometr, ładowarka, wzornik bieli, instrukcja obsługi, rachunek, gwarancja 2 lata.

 

 

Densytometr CMYK DRP7 Hm

PARAMETRY:
Pomiar za pomocą scalonego cyfrowego czujnika RGB.
Zakres pomiaru 0 - 2.5D, 0 - 100%.
Dokładność pomiaru 0.1% 0 - 2.2D, 0.5% 2.2 - 2.5D.
Czas pomiaru - <0.2 sek. (lub pomiar ciągły).
Ekran graficzny TFT 320x240, automatycznie podświetlany.
Średnica otworu pomiarowego 3.2mm.
Zasilanie - wymienny akumulator 8.4V.
Ilość pomiarów po naładowaniu akumulatora - >8000.
Charakterystyka filtrów - Status T.
Masa 170g.
Wymiary - 140x65x25mm.

 

Najnowszy model densytometru serii DRP. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego i wydajnego procesora 32bit ARM, oraz
nowego kolorowego wyświetlacza TFT o dużej rozdzielczości, poprawiono szybkość, dokładność pomiaru oraz czytelność
odczytu. Pomiar oparty jak w poprzednim modelu na scalonym, cyfrowym przetworniku RGB. Dodatkowe zmiany względem poprzednich modeli - wprowadzono ustawianie czasu automatycznego wyłączenia urządzenia, ustawianie czasu wygaszenia ekranu (zmniejszenia jasności), wprowadzono pamięć ostatnich pomiarów - po wyłączeniu urzadzenie i ponownym włączeniu na wyświetlaczu pokazują się ostatnie pomiary, opcjonalnie bezprzewodowa transmisja pomiarów do komputera sterującego maszyną. Dodano pomiar przyrostu punktu rastrowego i jego graficzną prezentację (kolorowy wykres). W zależności od ustawienia opcji wyświetlania, densytometr może wyświetlać w dolnych polach wartości pozostałych zmierzonych kolorów CMYK (z pamięci), lub wartość wszystkich kanałów (składowe) mierzonego obszaru. Można tą funkcje używać do orientacyjnego porównywania różnych matteriałów, wydruków z kolorami mieszanymi CMYK. Umożliwia także przybliżoną konwersję mierzonego koloru CMYK do RGB.

gain

Pomiar:
1. Gęstości optycznej.
2. Różnicy gęstości optycznej.
3. Rzeczywistej wielkości rastrów ( jakość rastrów niskich i wysokich itp.).
4. Przyrostu punktu rastrowego dla 25%, 50%, 80% z graficzną prezentacją jako wykres.

5. Kontrastu.
6. Przyjmowania kolejnych warstw farby - trapping.
7. Błędu odcienia farby - hue error.
8. Stopnia szarości farby - grayness.
9. Pomiar rastrów na płytach offsetowych (w tym CtP).

W trybie AUTO, densytometr automatycznie rozpoznaje kolor CMYK i wyświetla zmierzoną wartość.
Zasilany z wymiennego akumulatora 8.4V (typ 6F22), ładowarka w zestawie.
Menu w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

W zestawie dwie instrukcje obsługi (pełna i skrócona), wzornik kalibracyjny, ładowarka. Gwarancja 1 rok.

 

 

Densytometr CMYK DRP6 Hm

PARAMETRY:
Pomiar za pomocą scalonego cyfrowego czujnika RGB.
Zakres pomiaru 0 - 2.5D, 0 - 100%.
Dokładność pomiaru 0.1% 0 - 2.2D, 0.5% 2.2 - 2.5D.
Czas pomiaru - <0.2 sek. (lub pomiar ciągły).
Ekran graficzny 128x64, automatycznie podświetlany.
Średnica otworu pomiarowego 3.2mm.
Zasilanie - wymienny akumulator 8.4V.
Ilość pomiarów po naładowaniu akumulatora - >5000.
Charakterystyka filtrów - Status T.
Masa 160g.
Wymiary - 140x65x25mm.

 

Dzięki zastosowaniu scalonego, cyfrowego czujnika RGB, udało się znacznie uprościć konstrukcję, przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości, walorów użytkowych i dokładności pomiaru. Dzięki prostszej konstrukcji udało się także utrzymać bardzo niską cenę urządzenia. Wprowadzony został pomiar ciągły - trzymając wciśnięty przycisk pomiaru, można przesuwać otwór pomiarowy densytometru na kolejne pola pomiarowe (obserwując je podświetlone i powiększone w celowniku), jednocześnie odczytując wartości pomiaru. Jest to metoda znacznie szybsza i wygodniejsza niż "klapanie" przy tradycyjnych konstrukcjach celownika. Densytometr udostępnia większość typowych funkcji, stosowanych podczas kontroli procesu druku offsetowego (a także innych technikach druku CMY i CMYK, częściowo hexachrom itp.).

Pomiar:
1. Gęstości optycznej.
2. Różnicy gęstości optycznej.
3. Rzeczywistej wielkości rastrów (przyrost punktu rastrowego, jakość rastrów niskich i wysokich itp.).
4. Kontrastu.
5. Przyjmowania kolejnych warstw farby - trapping.
6. Błędu odcienia farby - hue error.
7. Stopnia szarości farby - grayness.
8. Pomiar rastrów na płytach offsetowych (w tym CtP).

W trybie AUTO, densytometr automatycznie rozpoznaje kolor CMYK i wyświetla zmierzoną wartość.
Zasilany z wymiennego akumulatora 8.4V (typ 6F22), ładowarka w zestawie.
Dostępne wersje z filtrami polaryzacyjnymi oraz bez. Menu w języku polskim.

W zestawie dwie instrukcje obsługi (pełna i skrócona), wzornik kalibracyjny, ładowarka. Gwarancja 1 rok.
Wycofany z produkcji.

 

 

Densytometr CMYK DRP6 L

PARAMETRY:
Pomiar za pomocą scalonego cyfrowego czujnika RGB.
Zakres pomiaru 0 - 2.5D, 0 - 100%.
Dokładność pomiaru 0.1% 0 - 2.2D, 0.5% 2.2 - 2.5D.
Czas pomiaru - <0.2 sek. (lub pomiar ciągły).
Ekran graficzny 128x64, automatycznie podświetlany.
Średnica otworu pomiarowego 3.2mm.
Zasilanie - wymienny akumulator 8.4V.
Ilość pomiarów po naładowaniu akumulatora - >5000.
Charakterystyka filtrów - Status T.
Masa 160g.
Wymiary - 140x65x25mm.

 

Jest to uproszczona, tańsza wersja densytometru DRP6 Hm. Posiada identyczne parametry jak DRP6 Hm, poza posiadanymi funkcjami pomiarowymi. Densytometr ten posiada tylko podstawowe funkcje pomiarowe.

Pomiar:
1. Gęstości optycznej.
2. Różnicy gęstości optycznej.
3. Rzeczywistej wielkości rastrów (przyrost punktu rastrowego, jakość rastrów niskich i wysokich itp.).

W trybie AUTO, densytometr automatycznie rozpoznaje kolor CMYK i wyświetla zmierzoną wartość.
Zasilany z wymiennego akumulatora 8.4V (typ 6F22), lub baterii alkalicznej 9V typu 6F22. Akumulator ładowany w zewnętrznej ładowarce, nie będącej częścią zestawu.
Dostępne wersje z filtrami polaryzacyjnymi oraz bez. Menu w języku polskim.

W zestawie dwie instrukcje obsługi (pełna i skrócona), wzornik kalibracyjny. Gwarancja 1 rok.
Wycofany z produkcji.

 

 

Densytometr CMYK DRP5 k

PARAMETRY:
Pomiar za pomocą LED RGB z dodatkowymi filtrami.
Zakres pomiaru 0 - 2.5D, 0 - 100%.
Dokładność pomiaru 0.3% (0 - 2.2D).
Czas pomiaru - Auto <2 sek., Man <1 sek.
Ekran graficzny 128x64, automatycznie podświetlany.
Średnica otworu pomiarowego 3.2mm.
Zasilanie - wymienny akumulator 8.4V.
Ilość pomiarów po naładowaniu akumulatora - >1000.
Charakterystyka filtrów - Status E.
Masa 170g.
Wymiary - 140x65x25mm.
Wycofany z produkcji.

 

 

 

 

Densytometr CMYK DRP4 k

PARAMETRY:
Pomiar za pomocą LED RGB z dodatkowymi filtrami.
Zakres pomiaru 0 - 2.5D, 0 - 100%.
Dokładność pomiaru 0.3% (0 - 2.2D).
Czas pomiaru - Auto <2 sek., Man <1 sek.
Ekran graficzny 128x64, automatycznie podświetlany.
Średnica otworu pomiarowego 3.2mm.
Zasilanie - niewymienny akumulator 7.2 lub 8.4V.
Ilość pomiarów po naładowaniu akumulatora - >1000.
Charakterystyka filtrów - Status E.
Masa 240g.
Wymiary - 185x55x38mm.
Wycofany z produkcji.